Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională reprezintă punct de contact permanent pentru organisme similare din alte ţări, reţele de puncte de contact şi agenţii de cooperare, în vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la cercetarea acestor infracţiuni.

Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională are următoarele atribuţii:
a) exercită atribuţiile procurorului prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cauzele de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
b) întocmeşte şi supune spre aprobare programele de cooperare dintre Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi instituţiile specializate în combaterea criminalităţii organizate şi terorismului ori organisme internaţionale;
c) redactează lucrări privind cooperarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu organisme internaţionale;
d) participă la pregătirea şi derularea programelor de asistenţă tehnică, cu finanţare externă sal mixtă, în beneficiul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;e) sprijină activitatea de primire de către procurorul-şef direcţie a reprezentanţilor organismelor internaţionale, ai ambasadelor altor state sau ai autorităţilor judiciare străine şi realizează lucrările privind purtarea corespondenţei oficiale cu aceştia;
f) întocmeşte, la solicitarea procurorului-şef direcţie, informări şi studii în legătură cu instituţiile naţionale şi internaţionale cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate;
g) asigură schimbul de date şi de informaţii cu instituţiile similare din alte ţări cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor de criminalitate organizată de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
h) asigură respectarea de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a dispoziţiilor cuprinse în acordurile de asistenţă judiciară în materie penală;
i) urmăreşte respectarea de către procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a procedurilor de lucru cu magistraţii şi ofiţerii de legătură desemnaţi pe lângă ambasadele acreditate în România sau alte autorităţi;
j) îndeplineşte orice alte activităţi dispuse de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.
În cauzele de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca structură specializată din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională îndeplineşte rolul de autoritate centrală în domeniul asistenţei judiciare internaţionale în materie penală, cu excepţia situaţiilor în care prin tratatele la care România este parte se prevede, în mod expres, altfel.