Anunț selecție a doi experți care vor susține Activitatea 2.1 din cadrul proiectului Combaterea Criminalității și Corupției - finanțat prin Programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021

 - data limită pentru depunerea dosarelor -  13 iulie 2020