Anunt privind achiziția de servicii de acces la formare în soft Magnet Axiom în cadrul proiectului  ‚Improved digital forensic capabilities for the evidence gathering and prosecution of smuggling organized groups at the EU borders’ finanțat prin Grant Agreement Project 101101182  2022 RO PONTUS 3, linia de finanțare EUAF-2022-TA încheiat între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană și DIICOT

Caiet de sarcini si formulare

Invitatie de participare 

Anunț de publicitate

Raspuns la solicitarea de clarificari

Raspuns la solicitarea de clarificari documente editabile

Caiet sarcini preg axiom

Invitatie

Anunt de atribuire