CERERE DE ACREDITARE


Redacția:
Adresa/ Nr. tel fax:
Vă rugăm să aprobați acreditarea pe lângă DIICOT
Numele:
Prenumele:
B.I. sau C.I. seria Nr.:
CNP :
Date de contact - Tel. mobil/ e-mail:
Nr. legitimație de presă/ Emisă de/ Valabilitate

Descarcă model cerere de acreditare


 *Cererea va avea toate câmpurile completate și va fi însoțită în mod obligatoriu de o copie a legitimației de jurnalist.