Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante temporar de grefier cu studii superioare juridice

Anunț termen 24 mai 2023  

Tematică și Bibliografie  

CERERE DE ÎNSCRIERE CONCURS GREFIER 

Suspendare concurs

Anunț reluare concurs  

Tabel candidați înscriși și rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor legale  

Anunţ susținere proba practică și proba scrisă

Rezultate proba practică  

Tabel clasificare candidati

Tabel clasificare candidați după soluționarea contestațiilor

Rezultate finale