Funcții și venituri 30.09.2019

 

 Procurori şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor  
 Personal auxiliar de specialitate şi personal conex  
 Funcționari publici şi personal contractua  
 Specialişti  
 Ofițeri și agenți de poliție judiciară  

 

 Data publicării: 30.septembrie.2019