Funcții și venituri 30.09.2023

Procurori şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor  
Personal auxiliar de specialitate şi personal conex  
Funcționari publici şi personal contractual  
Specialişti  
Ofițeri și agenți de poliție judiciară  

 

Data publicării: 29 septembrie 2023